Ecofärg Bakgrund

Start
Innehåll
Produkter
Nyheter / Innovationer
Certifikat och Intyg
Information och Fakta
Feedback

 

 

SÅ BÖRJADE DET

1950 började jag Olof Pettersson som målarelärling, utbildningen skulle vara i 6 år. Grundutbildning var främst möbel- och byggnadsmåleri som fortsatte med konstnärligt arbete. Allt detta ingick vid den tidens målarutbildning; färglära, färgsättning, dekorativt måleri, ådrings- och marmoreringsmålning, teckning, och mönsterritning. Även tillredning av de olika färgerna ingick för att ovan nämnda måleriarbeten och konstutövningar. I dag sker sådan utbildning på våra universitet.

Med gesällbrevet på fickan var det sedan att ge sig ut på mångårig gesällvandring runt vårt avlånga land. Många är de mästare som i sina respektive yrken har delgivit mig sina yrkeshemligheter under årens lopp. –Ja ända ner i 1700-talets måleri fick jag inblick. Flera av mina äldre mästare kunde ha ärvt sina kunskaper från många generationers samlade yrkeskunskaper. Dessa gamla yrkeskunskaper fick jag mig bekräftat i början av 1980-talet då jag var ansvarig utbildare på Hantverksinstitutet (SIFU), inom äldre måleriteknik.

Det kom att bli en fantastisk tid!

För ca 20 år sedan kom jag att börja forska i att försöka blanda linolja med vatten, för att komma ifrån farliga lösningsmedel för en säkrare byggnadsvård. Målsättningen var att utesluta kasein, stärkelser, såpor, vegetabiliska limmer, syntetiska tencider, ägg, etc som kan orsaka allergier. Nåväl forskningen är ju självfinansierad så det tog sin lilla tid i anspråk. Metoden att blanda linolja och vatten till ett stabilt färgbindemedel går i korthet ut på att två fina strålar med högt tryck (linolja och vatten), sammanfaller och blandas i en ”mojäng”.  Bindemedlet stabiliseras med vattenburna kiselsoler (bra för magen medel), den får unika egenskaper, väl fungerande även för utvändiga färgsystem utan ”prickar”. Metoden är lågenergikrävande, ca 25 % av den konventionella färgtillverkningen.

Färgforskning har förekommit i egen regi under mina 55 år inom yrkena puts, färgtillverkning och måleri. Finansieringen har skett genom att jag själv har använt framtagna färger i ca 15 år i betalda måleriuppdrag. En seende människa kan urskilja ca 10 miljoner olika färgnyanser. Men även våra växter och husdjur reagerar olika i olika färgrum.

USA, Japan och forna Sovjet som i stort sätt inte visste om sin gemensamma vetenskap förrän de kom tillsammans i ett färgforum. Deras färgforskning hade fått ett lika slutresultat.

Det är färgens olika färgvibrationer som påverkar både människan, djuren och växterna.

Det är från dessa erfarenheter jag tillverkar mina färger som du sedan får ta del av. Min färg devis är; ” –färg skall ha släktskap med sitt underlag och inom sig, för att skapa allergifria arbets- och boende miljöer”. Det vill säga färg baserat på ingredienser från växtriket (förnyelsebara bindemedel) och oorganiska färgpigment (jord- och oxidpigment) samt mineralfiller.

 

AquaMästerlin

För ca 10 år sedan hade jag kommit så långt att jag kunde tillverka den första vattenburna linoljefärgen som fick namnet Aqua (vatten) Mäster (jag är målaremästare) lin (från linoljan). Den hade fått mycket unika egenskaper, bra utomhusbeständighet, fläckfri färdigmålad yta, nästan obegränsade kulörbrytning, efter NCS-brytsystem.

 Den första slamfärgen i färghistorien  som gick att måla på både hyvlat som på sågad träyta, samt förut målad yta oberoende av kvarvarande färg.

Sedan 5 år tillbaka finns AquaMästerlin tillgänglig för alla på marknaden.

Arkitekten

Jag  satt där mittemot arkitekten och gav färginformation om min unika AquaMästerlin, en miljöanpassad slam-färg med många bra egenskaper och kulörer. Den enda slamfärgen på färgmarknaden med sådana egenskaper som jag framförde den.

Han sade ”-finns det inga nackdelar med din färg”. Efter en kort betänketid sade jag lamt ”-färgytan blir matt”.

Ett brett leende spred sig på arkitektens ansikte och han sade ”-det är ingen nackdel”. Det har nu gått 10 år sedan jag första gången träffade arkitekten då vi pratade färg. Vi har träffats många gånger sedan dess, han är fortfarande nöjd med svaren han får om mina färger och har rekommenderat dessa till olika projekt.

 

Nutid och dåtid

Sedan 5 år tillbaka i Rydal mitt i ”Tygriket” i en gammal kafélokal har jag mitt färglabb och den minsta färgboden i landet. Rydal är ett mycket lantligt och rogivande liten by, ca 2,5 mil söder Borås.

Rydal är ett gammalt textilbrukssamhälle med mer än 150 år på nacken, men textildelen är nerlagd sedan många år sedan. Från 1920-talet är denna byggnad jag huserar i. I början var det unga flickor som nyligen hade slutat folkskolan som fick sitt första arbete och bostad här. Några av dessa lever än i dag och deras historia från den tidens barnarbete har jag tagit del av lite gran.

Rydalsbolaget var det första textilindustrin i Sverige som elektrifierades.

 

 

 

 Välkommen till Mäster Olof färginformation

 

AKRYL,  AKRYLLATEX, PVA-LATEX, = LATEXFÄRGER

Färg baserat på rubricerade färgbindemedel, kallas också för plastfärger.  Färg får oftast sitt namn efter sitt bindemedel. Dessa färgbindemedel från olika råvaror som stenkol och från petrolium, de är i vattenburen syntet-

dispersion där plastkulor svävar fritt i vatten med olika tillsatser. Bindemedlen innehåller småmängder av starka lösningsmedel, mjukgörare (aftalater), fungicider och biocider (konserveringsmedel), filmbildare (glykoler), tencider/vätmedel (syntetiska medel), vidhäftande medel, skumdämpare, konsistensgivare  m.fl tillsatser, många allergiframkallande och på väg att förbjudas.

Går du in i en färgbutik eller varuhus, erbjuds du oftast dessa färgtyper för tex träfasader.  Dessa färger ger en tjock elastisk färgfilm som åldras underifrån (flagnar med tiden och förorsakar svår ommålning), släpper in mer vatten än den kan avge. Färgtypen är känd från olika tv-program hur träfasaden har ruttnat inunder och puts målade med denna färgtyp har orsakat mycket stora putsskador. Sammanfattningsvis kan sägas att färgfilmen har en mycket lång utomhus beständighet och bevarar glansen bra, om man nu vill ha blanka fasader. Men  flera tusen rötskadade fasader gör att jag inte rekommenderar denna färgtyp. Dock är den mycket bra på galvad plåt , både på  fasader och takplåt.

 

ALKYDFÄRG, ALKYDOLJEFÄRG

I stort samma produkt, man utgår ifrån olika vegetabiliska oljor, hartser, petrolium etc. Dock skiljes de åt av olika oljelängd.  För utomhus bruk skal oljelängden var över 80 %. För de mer fetare alkyderna kallas de för alkydolja. Ibland kan linolja vara tillsatt för att förbättra vissa egenskaper. Glansbarheten är god på dessa färger

Samt även utomhusbeständigheten. Dock åldras dessa färgtyper lika plastfärger, det vill säga underifrån med stora och mycket svåra ommålningsproblem. Bindemedlet harmycket större molekyler än linoljan och har därför inte lika bra inträngningsförmåga. Dessa färger fordras en hel dellösningsmedel i form lacknafta  eller N-parafin.

På senare tid finns dessa bindemedel som vattenburna, vilket förbättrar miljöanpassningen.

 

LINOLJEFÄRG

Linoljefärg går att spåra ner i 1700-talet. Det var inte bara träfasader som målades vid denna tid som kontinentens förnäma stenhus, utan våra icke så förnäma putsade fasader målades med linoljefärg. Ja det finns fortfarande spår av linoljefärg på Kungliga Slottet i Stockholm, det är stenpelarna inne på borggården som har varit målat med linoljefärg, dessa ytor skyddades på detta sätt från nerbrytning (kanske ett sätt att utföra i dagens svåra miljö). Men på 1700-talets mitt skulle dessa vara naturellt som det var ute i Europa, färgen sanerades, men inte helt utan att vi i dag kan se spår efter den tidens linoljefärg.

Linoljefärgsmålning på putsad yta in som utvändigt förekom ända fram på 1950-talet, jag har själv varit med lärling att måla på putsad fasad som först några år var målat med kalkfärg. Badrum, hall och kök målade jag även på tak och väggar när jag utförde mitt gesällprov. Då vid  tiden förekom enbart linoljefärgsmålning på alla ytor.

Linoljefärgsmålning fordrar sin mäster, dagens unga målare har ej fått kunskapen i att måla med linoljefärg, tyvärr.  Färgen skall målas mycket tunt, utstrykes ca 15 kvm per liter färg. Den skall också målas i tre tunna skikt, med flera dagars tork i mellan varje strykning. Vi här i landet har mycket lång erfarenhet av linoljefärgsmålning på träfasader, dörrar och fönster utvändigt som invändigt.

Linoljefärg får inte spädas med tex lacknafta, pågrund av att de passar inte ihop, utan kritning på utvändiga ytor förekommer ganska omgående, ja kanske redan året efter, samt att prickar av alger av olika slag kan förekomma.

Linoljefärg skall vara 100 % torrhalt, helt utan lösningsmedel., några procent av balsamterpentin kan få före komma, om inte annat för luktens skull. I sista strykningen kan ca 5 % linolja tillsättas för att färgen skall bli fetare. Man strävar alltid i en linoljefärgs målning att gå ifrån ett magrare färgskikt ut mot ett fetare.

Färgskiktet av en linoljefärg bryts ner och mattas fortare än en alkydfärgs målad yta. Men skillnaden är inte mer än ett par år. I gengälld är en linoljefärgsmålad yta mycket, mycket lättare att måla om. Ibland behövs enbart södersidan målas om efter en halvoljning och övriga icke solsidor utföres en halvoljning. Det är att bindemedlet linoljan i färgen bryts ner fortare pågrund av att det är ett naturmedel. Men som kompensation pigmenteras en 100 % ren linoljefärg med de bästa färgpigmenten och filler. Linoljan skall vara kallpressad och ljus samt uppvärmd till ca + 90 grader C.  En utvändig linoljefärg är annorlunda i sin tillverkningsmetod än mot för invändig målning, det har det varit i 100 tals år.

En linoljefärgs målad yta som eroderat behöver i princip inte skrapas som andra färgtyper. En avspolning, borstning är vad det behövs i stort, efter uttorkning målas färgen igen med mycket  tunna färgskikt, det sägs att de skall vara lika tunna som ett frimärke.

 

SLAMFÄRG,  RÖDFÄRG

En slamfärg långt tillbaka i tiden hade i stort sett enbart rågmjöls klister som färgbindemedel och därtill rödfärgspigment. Det var särskilda rödfärgsmålare som vandrade runt bland gårdar här i landet som utförde rödfärgsmålning, medan han hustru kokade rödfärgen på plats.

Att den hade så bra skyddande effekt på trä, berodde på att den innehöll stora mängder tungmetaller, som sedan flera år tillbaka är förbjudet. Senare tids rödfärg fick främst vetemjöls klister som både emulgator och färgbindemedel, därtill ca 8 viktprocent kokt linolja. Med linolja i slamfärgen fick den en djupare rödton än tidigare.  Nutidens rödfärg (slamfärg) har inte lika bra egenskaper som tidigare, eftersom den nästan helt saknar de förbjudna tungmetallerna. Det kan därför förekomma stora tillväxter av tex. svart och grönmögel etc.

En traditionell rödfärg/slamfärg kan enbart målas på nytt virke som är sågat eller tidigare målat med dylig färg.

Färgen får inget fäste på hyvlad nytt virke, ej heller på förut målad yta.

Fördelen med en slamfärgsmålad yta är ringa

  

 

 

 

Har du synpunkter angående denna sida kontakta webbansvarig: Marcell Karlsson

Denna webbplats uppdaterades senast den 29 augusti 2006 .

www.ecofarg.se