Kalcosil - Mineralfärger

Start
Uppåt
Innehåll
Nyheter / Innovationer
Certifikat och Intyg
Information och Fakta
Feedback

 

 

 

Kalcosil - Mineralfärger

Mineralfärgerna tillverkas av Mäster Olof i Ecofärgs fabrik.

Vattenburna oorganiska produkter för behandling av utvändiga och invändiga ytor t.ex. betong, mineralskivor, murblock, puts, tegel samt ytor tidigare målade med cement- kalk eller mineralfärg.

Produkterna ger en smutsavvisande och väderresistent yta samt minimerar risken för utfällningar och växt på underlaget. Fukt i underlaget kan diffusera, dvs. det andas genom färgerna vilket tar bort risken för frostsprängning.

 

Välj produkt:

bulletSilifix
bulletMasterSil
bulletKalcoSil
bulletFasad 500
bulletSilikatPuts
bulletMästers Kalkslamma
bulletMasterSpac

 

          Silifix

bullet

Mycket tunn, nästan klar grundvätska.

bullet

Vätskan tränger djupt in i underlaget som därigenom får ökad hållfasthet genom att kvarvarnade fria kalkhydroxider omvandlas till kalciumsilikater viket  är ett mycket stabilt och olösligt ämne.

bullet

Har förmåga att kemiskt toka ut fukt i underlaget vilket förhindrar saltutfällningar.

bullet

Levereras bruksfärdigt.

 

          MasterSil

bulletTvåkomponents silikatfärg med 100-procentig silikatbas. Färgen är ej filmbildande och ger en matt yta, liknande kalkfärgsmålad yta.
bulletGrundas med SiliFix.
bulletFärgen levereras i två blötdelar som blandas på arbetsplatsen och är därefter brukbar i ca. 60 dagar.
bulletKan även levereras bruksfärdig.

 

 

          KalcoSil

bulletVåtblandad kalkslamma med kiselfiller, därav namnet. Ca 10-15 % vatten behöver tillsättas.
bulletYtan grundas med utspädd SiliFix.
bulletDen får en härdande effekt som MasterSil, men omvandlas till kalciumsilikat vid tork-härdning.
bulletDenna typ av kalkfärg blir minst 5 gånger starkare än konventionell kalkfärg.
bulletBlandningen är bruksfärdig i ca 15 dagar.

 

 

          Fasad 500

bulletÄr en fasadfärg för tidigare putsmålad yta.
bulletDen har en mycket god vidhäftning mot de flesta kända fasadfärger. Användes där kvarvarande färg har mycket god vidhäftning mot sitt underlag.
bulletKan naturligtvis även målas på ren betong, puts etc.
bulletBaserad på kiselhartser och akryllatex.
bulletPorös yta grundas med SiliFix.

 

          SilikatPuts

bulletSilikatputsfärg med samma egenskaper som MasterSil, men med grövre korn.
bulletFinns i två varianter: Medium 0,25 mm samt Stänk och slam 1,0 mm.
bulletÖverbrygger tunnasprickor.
bulletGrundas med Silifix.
bulletLevereras bruksfärdig.

 

          Mästers Kalkslamma

 

bulletVåtsläckt kalk bearbetad ihop med mineralfiller till en vältäckande kalkslamma.
bulletFörvattna dagen innan rikligt.
bulletYtan skall vara lätt fuktig, ej blankvåt vi slamnings tillfället.
bulletOftast räcker två strykningar.
bulletAnvänd breda plafondpenslar i kryssmålningsteknik.

 

 

          MasterSpac

bulletÄr ett torrspackel där en härdare tillsättes. Uppröres med hjälp av elvisp.
bulletAnvändes vid mindre ispacklingar  sprickor, samt vid fönster/dörrsmygar. Grunda med SiliFix före.
bulletBruksbar i ca 2 timmar.

 

 

Information

Tillverkning, försäljning och rådgivning, kontakta Mäster Olof på telefon ( 0320 - 934 25 ) kontorstid, vid ej svar på mobil ( 0739 - 28 68 79 ) eller e-mail (klicka på mail knappen nedan) så kontaktar jag dig snarast.

 

 

 

 

 

 

Har du synpunkter angående denna sida kontakta webbansvarig: Marcell Karlsson

Denna webbplats uppdaterades senast den 29 augusti 2006 .

www.ecofarg.se